درخواست بافت

با استفاده از فرم زیر می توانید در قالی مارکت، درخواست بافت قالی، تابلو فرش را تکمیل نمایید. پس از تکمیل، در اسرع وقت کارشناسان ما با شما تماس خواهند گرفت.

کارفرما

درخواست بافنده
نام و نام خانوادگی(Required)

چه چیزی می خواهید بافته شود؟

امکان بازدید از بافنده

Max. file size: 64 MB.