ابریشم

اطلاعاتی جامع درباره الیاف ابریشم silk

در این نوشته قالی مارکت از سری نوشته های اطلاعات قالیبافی، به الیاف ابریشم (silk) در قالیبافی پرداخته می شود. این نوشته به تدریج کامل م...

ادامه مطلب

merino

اطلاعاتی جامع درباره نخ مرینوس merino

در این نوشته قالی مارکت از سری نوشته های اطلاعات قالیبافی، به نخ مرینوس (merino) در قالیبافی پرداخته می شود. این نوشته به تدریج کامل می...

ادامه مطلب